Privacy statement

Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien dat de Upline BV uw privacy hoog in het vaandel heeft. Deze privacy statement heeft betrekking op alle websites van de Upline BV. De Upline BV is exploitant van de sites techniekjobs.be en Freelancenetwork.be. Op deze sites worden werkgevers en werknemers de mogelijkheid geboden om met elkaar in contact te komen door het plaatsen van CV's en vacatures.

De Upline BV wil werken op basis van vertrouwen. Met dit vertrouwen willen wij u helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan. Om dit zoeken zo gemakkelijk mogelijk te maken moeten wij gegevens verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens zonder uw privacy in gevaar te brengen en gebruiken deze informatie alleen voor de in deze privacy statement aangegeven doeleinden.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over uw privacy neemt u dan contact op via info@techniekjobs.be.

 

Opgeslagen informatie

Om uw beter van dienst te kunnen zijn slaat de Upline BV informatie op. Als u zich inschrijft op Techniekjobs verwerkt de Upline BV de door u ingevoerde gegevens (zoals NAW - gegevens) evenals de gegevens die uw CV (zoals opleiding)  bevat.

De opgeslagen informatie wordt, indien u dit wenst op de sites geplaatst en zo toegankelijk voor werkgevers en / of intermediairs die de sites bezoeken op zoek naar geschikt personeel. Door het ter beschikking stellen van de door u opgegeven informatie stellen wij deze werkgevers en / of intermediairs in staat om te kijken of zij een geschikte baan voor u hebben en of zij contact met u kunnen opnemen. De Upline BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wetgeving door werkgevers en / of intermediairs.

Uw informatie wordt niet voor derden toegankelijk gemaakt, zonder uw toestemming, indien de Upline BV daar wettelijk toe verplicht is.

 

Rechten en verantwoordelijkheden

U heeft het recht tot toegang tot uw persoonlijke gegevens. Tevens kan u deze persoonlijk wijzigen. Als u informatie wilt over uw opgeslagen gegevens kan u deze aanvragen via info@techniekjobs.be. U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens te verwijderen.

De Upline BV heeft zonder nadere kennisgeving het recht om uw gegevens gedeeltelijk of geheel te verwijderen.  U heeft geen recht om het opnemen van uw gegevens in onze database te eisen.

U bent zelf verantwoordelijkheid voor de teksten en informatie die u aan ons verstrekt. Deze informatie mag niet in strijd zijn met welke wetgeving dan ook, bijvoorbeeld discriminatie wetgeving.  U vrijwaart de Upline BV van elke claim en vordering die tegen ons kan worden ingesteld doordat informatie die u ons verstrekt heeft, onrechtmatig is.

 

Veiligheid en bescherming gegevens

De Upline BV doet er op technisch gebied en binnen de eigen organisatie alles aan om uw veiligheid en privacy te garanderen.

 

Links

De websites van de Upline BV bevatten links naar andere sites. De Upline BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud noch de privacy praktijken van deze sites. Als u een van deze sites bezoekt adviseren wij u om het privacy statement van deze site door te nemen.

In geval van wijziging van bovenstaande privacy verklaring vindt u de meest recente versie op deze pagina. Wilt u meer informatie over deze privacy statement of over een van de websites van de Upline BV neemt u dan contact op via info@techniekjobs.be.